Algemene voorwaarden stichting Baseball against Cancer

De stichting Baseball against Cancer organiseert evenementen onder de naam Baseball against Cancer en Softball against Cancer.
Softball against Cancer is een handelsnaam van de stichting Baseball against Cancer.

1. Eigen risico

Deelname aan de evenementen van de stichting Baseball against Cancer is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die
de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.

2. Verzekering

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die gevolge kan zijn door deelname aan een evenement.

3. Diefstal, vernieling of verlies van eigendommen

De stichting Baseball against Cancer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of vernieling van je spullen. Zorg dus goed voor je eigen eigendommen en voorzie deze eigendommen eventueel van je naam en telefoonnummer.

4. Foto’s en video’s

Tijdens onze evenementen kan het voorkomen dat u of uw kind vastgelegd wordt op een foto of video. De organisatie en bezoekers mogen filmen en foto’s maken van bijvoorbeeld evenementen en deze delen zonder uitdrukkelijke toestemming. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden op onze website en sociale media kanalen.

Mocht u een foto of video tegenkomen op onze website die u hier liever niet op heeft? Dan kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@baseballagainstcancer.nl.

Bij het inschrijven en/of betreden van het evenementen terrein gaat u akkoord met onze privacy verklaring en onze algemene voorwaarden.