Stichting Baseball against Cancer

Na een aantal succesvolle jaren groeiden Baseball & Softball against Cancer uit hun voegen. Om meer geld voor het Koningin Wilhelmina Fonds bijeen te brengen was het tijd voor professionalisering. Op 26 april 2016 werd bij notaris Van Commenée de stichting Baseball Against Cancer opgericht. Softball against Cancer is een handelsnaam van de stichting Baseball against Cancer.

Wij zijn transparant over de fondsen die wij bijeenbrengen. Daarom bieden wij op deze website niet alleen informatie over de stichting maar ook onze jaarverslagen aan.

Beleid

Algemene gegevens
Email: info@baseballagainstcancer.nl
RSIN: 8563.17.032
KVK: 65920171
IBAN: NL07INGB0007356277

Ontstaan van de stichting
Sinds 2012 organiseert Swen Huijer, honkbalclinics in samenwerking met het Koningin Wilhelmina Fonds, hierna te noemen KWF. Vanwege de groei van het evenement en de grote bedragen die opgehaald werden is op 26 april 2016 stichting Baseball against Cancer, hierna te noemen de stichting, opgericht.

Werkend onder de juridische structuur van een stichting is het mogelijk om een zakelijke bankrekening te openen, bedrijven meer te betrekken bij de stichting, en volledige transparantie aan donateurs en vrijwilligers te bieden. Door de stichting aan te merken als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) wil de stichting meer bedrijven aan zich binden om samen de strijd aan te gaan tegen kanker.
Doel van de stichting
Doel van de stichting is het bijeenbrengen van fondsen, geld voor onderzoek naar – de genezing van – kanker, middels het organiseren van onder meer sport, en dan met name honk- en softball evenementen, bijeenkomsten, congressen en lezingen door sporters. De stichting wil op positieve wijze de aandacht en inzet van jongeren vragen in de strijd tegen kanker.

Opbouw bestuur van de stichting
Voorzitter: Swen Huijer
Penningmeester: Arnoud van Kouwen
Algemeen bestuurslid: Danny van Ewijk

Activiteiten van de stichting
De stichting organiseert op jaarbasis in ieder geval twee (2) grote clinics. Baseball en Softball against Cancer. Softball against Cancer is vastgelegd bij de KVK als handelsnaam van de stichting.
De clinics vinden normaliter in de meivakantie plaats. Door bijeengebrachte gelden van sponsoren zijn de kosten van deze clinics voor de stichting € 0,00. De fondsen die tijdens de clinics worden bijeengebracht komen daardoor volledig ten goede aan het KWF.

Financieel
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden binnen de stichting. De stichting heeft geen personeel in dienst.

De stichting is opgericht op 26 april 2016 en statutair is de 1e jaarrekening van de stichting opgemaakt over de periode van 26 april 2016 tot en met 31 december 2017.

Wijze van fondsenwerving

De stichting brengt fondsen bijeen door het organiseren van een 4-tal activiteiten:

1. Organiseren van sportevenementen
De organisatie van sportevenementen wordt verzorgd door vrijwilligers die geen vergoeding hiervoor ontvangen. De accommodaties en materialen worden beschikbaar gesteld door sponsoren. Deelnemers aan de sportevenementen betalen aan De Stichting een donatie ten behoeve van het KWF Kankerbestrijding.

2. Organiseren van bijeenkomsten en congressen
Op verzoek van een opdrachtgever organiseert de stichting bijeenkomsten en congressen. Alle kosten voor de bijeenkomsten en congressen worden door leveranciers rechtstreeks gefactureerd aan de opdrachtgever. ¨Het organiseren van de bijeenkomsten en congressen vindt plaats door vrijwilligers van de stichting. De vrijwilligers ontvangen hiervoor geen vergoeding. Voor het organiseren van de bijeenkomsten en congressen ontvangt de stichting van de Opdrachtgever een donatie ten behoeve van het KWF Kankerbestrijding.

3. Lezingen door sporters
Op verzoek van een opdrachtgever organiseert de stichting lezingen door sporters. Alle kosten voor de lezingen worden door leveranciers rechtstreeks gefactureerd aan de opdrachtgevers. Het organiseren van de lezingen door sporters vindt plaats door vrijwilligers van de stichting. Zowel de sporters als de vrijwilligers ontvangen hiervoor geen vergoeding. Voor het organiseren van de lezingen door sporters ontvangt de stichting van de opdrachtgever een donatie ten behoeve van het KWF Kankerbestrijding.

4. Merchandise
Door de stichting worden een aantal merchandise-artikelen ingekocht welke tijdens de events te koop worden aangeboden. De artikelen betreffen T-shirts, sweaters en honkbalpetten bedrukt met het logo van Baseball against Cancer. De netto-opbrengst van de merchandise komt volledig ten goede aan KWF Kankerbestrijding.